Indkaldelse til generalforsamling!

 

Dagsorden for generalforsamlingen til E.I.F.'s hovedafdeling er.
 
Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Aflæggelse af beretning.
c. Godkendelse af regnskab og budget.
d. Nyheder fra afdelingerne
e. Behandling af indkomne forslag. ( Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til henrik@ebeltoftbadminton.dk
senest 8 dage før generalforsamlingen.)
f. Valg af formand og kasserer/sekretær i lige år, næstformand i ulige år.
  • Den nuværende formand Line Højgaard Jensen er ikke villig til genvalg.

  • Afdelingerne indstiller Mads Fischer Rasmusser til formand.

  • Næstformand Ole Espersen er på valg

g. Valg af to suppleanter.
h. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
i. Eventuelt.

M.v.h
Bestyrelsen EIF
Ebeltoft IF | 8400 Ebeltoft | formandeif@gmail.com